L. Ron Hubbard, a New York Times és nemzetközi bestseller író műveinek kiadója

2. amerikai haladó klinikai tanfolyam

2. amerikai haladó klinikai tanfolyam

2. amerikai haladó klinikai tanfolyam

Ron délelőtti, délutáni és esti előadásokat tartott, amelyek között az ACC-koauditálásokat felügyelte, és felfedezte, hogy az auditorok elégtelen teljesítménye visszavezethető a Dianetika és Szcientológia alapvető meghatározásainak nem értésére. Bár ez a felfedezés megváltoztatta a képzés arculatát, egy másik az auditálás terén érte el ugyanezt. Ron úgy utalt erre, hogy „a legnemesebb dolog, amit a thetán tehet”, és A beingness megadása című előadásban részletezte az alkalmazását; ez az előadás aztán minden ACC kötelező anyaga lett. Azonban a 2. ACC-t még egy ennél is nagyobb esemény jellemzi, amely a minden esetbe való belépés alapját képezi: „Az SOP 8-C-t először addig használjuk az I-es lépéstől kezdve lépésről lépésre, amíg a személy, akinek adjuk, tudja, hogy a feje mögött van, és már nincs a testben.” Ezzel a preclear megszerezheti a tudást arról, hogy ő egy teremtő, energiatermelő egység, és az SOP 8-C megmutatja neki a saját céljait és képességeit. Az ezen az ACC-n született áttörések és fejlesztések sokasága között volt az SOP 8-C megnyitó eljárásmód, amely az auditorok kezébe adta a minden eset kapuját megnyitó kulcsot, ami nem más, mint a preclear hajlandósága arra, hogy utasításokat fogadjon el egy auditortól, és így felszabadítsa magát az auditáláson keresztül. A Megnyitó eljárásmód eredményei olyan nagyságrendűek voltak, hogy L. Ron Hubbard úgy döntött, minden erejét az auditorok teljes idejű képzésének szenteli.

Tovább
vásárlás
240000 Ft
Ingyenes szállítás Jelenleg ingyenes szállításra alkalmas.
Raktáron Szállítás 24 órán belül
Formátum: CD
Előadások: 67

További adatok – 2. amerikai haladó klinikai tanfolyam

Az biztos, hogy jobban tesszük, ha tudjuk, hogy mit próbálunk elérni ezzel a Standard eljárásmóddal. Azt akarjuk elérni vele, hogy olyan alaposan orientáljuk ezt az életegységet, hogy életre keljen tőle. Pontosan ezt akarjuk elérni vele. – L. Ron Hubbard

Miután megkezdte a haladó klinikai tanfolyamot, átfogó kutatási és fejlesztési időszaknak vágott neki, hogy finomítsa a processzeket és a képzési eljárásmódokat. Az volt a célja, hogy leegyszerűsítse az auditálást, és standardizálja a képzést, hogy az Operatív Thetánnal kapcsolatos áttöréseket széles körben alkalmazni lehessen.

A képzés szigorú természete miatt az auditorok számát mindössze egy tucatra korlátozta. Azonban szándéka ellenére az információ kezdett kiszivárogni a területre. Ennek eredményeképpen sok információ eljutott a Szcientológusok Hubbard Szövetségének Képzési Központjába. Lehengerlő mennyiségű kérés érkezett az auditoroktól, akik mind azt követelték, hogy részt vehessenek. Olyan sok kérés érkezett, hogy hamarosan úgy döntött, nincs más választása, meg kell növelnie a beiratkozók létszámát.

Első lépésként – ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megbirkózzanak a jelentkezők kérelmeivel – új helyiségeket keresett Camdenben, a Market Street 507. szám alatt. Ezekből lettek az előadótermek, tanfolyamtermek, tanulói auditálószobák, és ami a legfontosabb, hangstúdiók a legújabb felfedezések felvételére.

Majd, csupán négy nappal az első osztály végzése után, 1953. november 17-én L. Ron Hubbard elkezdte a 2. amerikai haladó klinikai tanfolyamot. És ha azok az új tanulók azt hallották, hogy a képzés szigorú, hát most meg is tapasztalták. Az órarend mindent elárult: reggel, délután és este előadást tartott, és az előadások között a tanulókat azonnal ülésbe tette – a közvetlen felügyelete alatt koauditálták az előadásban épp elhangzott eljárásmódokat, és így el tudta érni az első áttörést az auditorképzés akadályainak felkutatását célzó programjában. Nevezetesen azt, hogy a sikertelen auditori teljesítmény egyenesen visszavezethető a Dianetika és Szcientológia alapvető meghatározásainak meg nem értéséhez. A megoldás pedig így nézett ki:

„A meghatározások témakörén keresztül rontottunk nekik, és nagy hévvel nyüstöltük a meghatározások témakörét: Mi a thetán? Mi a thetán? Mi a thetán? És utána, csak a változatosság kedvéért: Mi a thetán?”

Az auditálási eredmények a magasba szöktek.

És mégis, bár az alapvető meghatározások mély megértése olyan áttörés volt, amely megváltoztatta minden jövőbeli képzés arculatát, volt még valami, ami a jövőben hasonló eredményeket ért el magában az auditálásban, ahogy azt L. Ron Hubbard egy történelmi jelentőségű előadásban (A beingness megadása címűben) bejelentette. Mert e szavak nemcsak a legnagyszerűbb dolog leírását tartalmazták, amit egy thetán tehet, hanem megoldással és magyarázattal szolgáltak az „egykére” is. Amikor ez a jellemvonás jelen volt az auditorban, a preclearnek még csak reménye sem volt arra, hogy nyeresége legyen. Mindent összegezve, olyan kiemelkedő fontosságú előadás volt ez, hogy nemcsak hogy sokszorosították széles körű terjesztésre minden auditor számára, hanem kötelező tanulmánnyá vált minden későbbi haladó klinikai tanfolyam tanulói számára.

Azonban e felfedezések jelentősége ellenére a 2. ACC-t még egy ennél is nagyobb esemény jellemzi, ami nem kevesebb, mint egy mérföldkő fontosságú technikai fejlesztés. Itt foglalta össze és tanította először azokat az anyagokat, amelyek minden eset belépésének az alapját képezik: Az emberi szellem rehabilitációját és a Standard működési eljárásmód 8-C-t (SOP 8-C). Ahogy írta:

„Konkrétan, e processzek használata, ha helyesen használják őket, a preclearnek adott további értékelés vagy felkészítés nélkül, létrehozza a tudást arról, hogy ő nem egy test, hanem egy teremtő, energiatermelő egység, és megmutatja neki saját céljait és képességeit.”

Az SOP 8-C részét képező áttörések és fejlesztések sokasága között volt egy processz, amely valódi csodaszernek bizonyult: Az SOP 8-C megnyitó eljárásmód. Ezzel a processzel az auditorok kezébe adta a minden eset kapuját megnyitó kulcsot, ami nem más, mint a preclear hajlandósága arra, hogy utasításokat fogadjon el egy auditortól, és így a preclear képessége arra, hogy ténylegesen végrehajtson egy processzt, és felszabadítsa magát az auditálással.

Ami a jövőbeli kutatások szempontjából lényegesebb, a Megnyitó eljárásmód eredményei olyan nagyságrendűek voltak, hogy L. Ron Hubbard úgy döntött, minden erejét az auditorok teljes idejű képzésének szenteli. Elvégre azáltal, hogy megnyitotta az utat minden preclear számára, elérte ugyanezt az auditorok számára is:

„A legnagyszerűbb és legcsodálatosabb dolog ebben a processzben az, hogy mindezen évek alatt először került valami olyan a tulajdonunkba, ami tanítható, és amit az auditorok – akiket a Haladó klinikai egységen részt vevők képviselnek – használni tudnak, használni fognak, illetve amit megértettek, amit nem változtattak meg, és amivel lépést tudtak tartani. És ezzel a processzel beléptünk a képzésbe.”

« ACC Lectures