L. Ron Hubbard, a New York Times és nemzetközi bestseller író műveinek kiadója

6. amerikai haladó klinikai tanfolyam

6. amerikai haladó klinikai tanfolyam

6. amerikai haladó klinikai tanfolyam

L. Ron Hubbard szédületes iramban tartotta meg az első öt ACC-t: 317 előadást tartott 147 nap alatt. Annak ellenére, hogy az auditorok egyre jobb képességűek voltak, senki sem tudta utolérni Ron eredményeit. Amikor azt kereste, hogy ez miért van, döntő felfedezésre jutott – a duplikációra. „Az auditorok nem tudnak duplikálni. Mit értünk az alatt, hogy duplikálni? Egyszerűen csak annyit, hogy ugyanazt tenni, mint. Ennyi az egész. Nem tudják megcsinálni. Mi a baj az esetekkel? Nem tudnak duplikálni.” A duplikáció nem csupán a létezés alapvető tevékenysége, de a képtelenség a duplikálásra a thetán elsődleges degenerációja. Ezért megtanította a megoldást a 30-as eljárással, amely három processzből áll: Problémák és megoldások, Beingness adása és Megnyitó eljárásmód duplikációval. Ezenkívül széles körű áttekintést adott az elméletről, az alapelvekről és a mechanikákról: A Szcientológia meghatározásai – ezek gyakorlati alkalmazása a processzingben; a gyógyítás három szintje – módszerek az olyan személy kezelésére, akinek fáj valamije; hogyan auditáljunk könnyű eseteket (az auditorok sok ilyennel találkoznak), és a Nagy túra demonstrálása. Az ACC alatt a tanulók az Univerzumprocesszing kongresszust látogatták, ahol széles körben kiadta ezeket a felfedezéseket. Majd a helyi közösséggel felvéve a kapcsolatot elindította a „Phoenixi műveletet”, amelynek keretében az auditorok helyi kórházakban és szociális otthonokban segítettek, és ennek eredményeképpen csodálatos esettörténetek születtek – a sánták járni kezdtek, a vakok pedig újra láttak.

Tovább
vásárlás
210000 Ft
Ingyenes szállítás Jelenleg ingyenes szállításra alkalmas.
Raktáron Szállítás 24 órán belül
Formátum: CD
Előadások: 93

További adatok – 6. amerikai haladó klinikai tanfolyam

A duplikáció borzasztóan fontos.Borzasztóan fontos. Egyszerűen lehetetlen túlhangsúlyozni az esetet illetően. – L. Ron Hubbard

1954 májusa volt. L. Ron Hubbard szédületes iramban tartotta meg az első öt ACC-t: 317 előadást és csoportauditálási ülést tartott 147 nap alatt, és ezek között szinte alig voltak szünetek. Az auditálási eredmények továbbra is egyre sokasodtak. Mégis, mivel Ron tisztában volt az elvégzendő feladat – a bolygó Clearré tétele – nagyságrendjével, egy átfogóbb cél lebegett a szeme előtt. Ugyanis az eredmények, amelyeket ő rutinszerűen el tudott érni a precleareken, függetlenül az esetállapotuktól, továbbra is felülmúlták azokat, amelyeket más auditorok értek el. Így hát maradt a kérdés: milyen technológiát nem alkalmaznak teljes mértékben ezek az auditorok? Vagy, másképp fogalmazva meg a kérdést: mit csinált Ron, amit a többi auditor nem csinált?

Ezzel a kihívással nézett szembe Ron, amikor elkezdődött a 6. amerikai haladó klinikai tanfolyam 1954. május 10-én, ismét csak Phoenixben, a North 3rd Street 616. szám alatt. És attól a ponttól, hogy megtalálta a választ, sem az auditálás, sem a képzés nem volt már ugyanaz. A felfedezés valójában egy olyan alapvető dolgot képviselt, ami az auditorképzés és a processzek fejlesztése terén elért valamennyi további előrelépésben megmutatta hatását.

És hogy mi volt ez a válasz? A duplikáció.

Ahogy maga L. Ron Hubbard fogalmazott:

„Az auditorok nem tudnak duplikálni. Mit értünk az alatt, hogy duplikálni? Egyszerűen csak annyit, hogy ugyanazt tenni, mint. Ennyi az egész. Nem tudják megcsinálni.

Mi a baj az esetekkel? Nem tudnak duplikálni.”

Mert ezt is kijelentette:

„A létezés alapvető tevékenysége a duplikálás.”

„A bármely dinamikán való képtelenség a duplikálásra a thetán elsődleges leromlása.”

És ami az auditálással kapcsolatban a legfontosabb: az érzékelés a duplikációtól függ, a kommunikáció a duplikációtól függ, és a törlés duplikáción keresztül történik. Vagy, hogy még egyszerűbben fogalmazzunk, egyetlen lény sem lehet szabad, hacsak nem képes duplikálni.

Ami pedig azt illeti, hogy miért bizonyult a duplikáció problematikusnak az auditorok és preclearek számára, nem kevesebbről van szó, mint egy axióma felfedezéséről, amely az SOP 8-C-ben került napvilágra.

„A MEST-univerzumban az egyetlen bűn a duplikálás.”

Az azonnali megoldás a 30-as eljárásmód volt, amelyet a 6. ACC-n részt vevő auditorok egy kiválasztott csoportjának mutatott be. Ez valójában három processzből állt: Problémák és megoldások, Beingness megadása és – ami hamarosan a Szcientológia egyik leghíresebb processze lett – Megnyitó eljárásmód duplikációval.

A 30-as eljárásmód azonnali és látványos haszna az auditálás sebességében mutatkozott meg: a saját becslése szerint rengeteg, akár több száz órát is megtakarítottak vele.

Bár ez az ACC arról nevezetes, hogy itt adta ki a 30-as eljárásmódot – ez az eljárásmód képes elképzelhetetlen sebességre felgyorsítani a preclearek nyereségeit, és megsokszorozni azok számát, akik elérhetik ezeket a nyereségeket –, magában foglalt még valamit, ami az egész Szcientológiát átfogta. Ugyanis most az első ACC elkezdése – 1953 októbere – óta elért valamennyi eredmény figyelembe vételével széles körű áttekintést adott arról, hogy 1954 első felében mit is takar a Szcientológia alapok elmélete, és melyek a Szcientológia alapelvei és mechanikái:

  • A Szcientológia meghatározásai – ezek gyakorlati alkalmazása a processzingben.
  • Személyek közötti kapcsolatok – hogyan alapulnak az ARK-háromszögre.
  • Képzelőerő – miért van közvetlen összefüggés az egyén szabad képzelőerejének mennyisége és az elméje használatának képessége között.
  • A gyógyítás három szintje – módszerek az olyan személy kezelésére, akinek valamije fáj.
  • Egy thetán képességei – hogyan kezeljük a nagyon könnyű eseteket, mivel az auditorok nagyon sok ilyennel találkoznak.
  • Affinitás, realitás és kommunikáció – az ARK és a Tónusskála az exteriorizációra, testekre és univerzumokra vonatkoztatva.
  • Energia: a Kipurcantó – processzek az exteriorizált thetán érzékeléseinek a javítására.
  • Nagy túra – a célja és az alkalmazása, és ennek részeként teljes auditálási demonstráció egy preclearen.

Ezek a technikai előrelépések – miközben megmaradt a töretlen lendület – a processzing és a beingness legmagasabb szintjeit tükrözték, sőt, látszólag magát az időt is kiterjesztették, L. Ron Hubbard alapszintű programjai pedig legalább ennyire célratörők voltak.

Először is, hogy minden szcientológus számára biztosítsa ezeket a legújabb áttöréseket, az ACC ideje alatt megtartotta az Univerzumprocesszing kongresszust, első ízben kiadta a Csoportauditorok kézikönyvét és csoportprocesszing formájában leszolgáltatta ezeket a legfrissebb áttöréseket – ennek része volt a Megnyitó eljárásmód duplikációval is.

Ezután az ACC-s tanulókkal – akik ekkorra már Szcientológia lelkészek voltak – elindította a „Phoenix-műveletet”, amelynek keretében helyi kórházakat és szociális otthonokat látogattak meg, hogy a legújabb processzinget szolgáltassák rokkantaknak, illetve az USA-ban akkoriban járványos gyermekbénulás áldozatainak. És mindez olyan esettörténeteket eredményezett, amelyekre ma csodaként emlékezünk: a sánták járni kezdtek, a vakok pedig újra láttak.

Ron egész napját kitöltötték a fentiek, mindazonáltal leginkább azt tartotta szem előtt, hogy a Szcientológia biztonságban legyen és növekedjen. Ezért a phoenixi HAS a Szcientológusok Nemzetközi Hubbard Szövetségévé (HASI) alakult, és immár a HASI Londonnal együttműködve vitte előre a Szcientológia bolygószintű terjesztésének ügyét. És ahogy az hamarosan világossá vált, ezek a fejlesztések később mind összeálltak a 7. ACC keretében, amely ACC a mai Szcientológia alapjait eredményezte.

« ACC Lectures