L. Ron Hubbard, a New York Times és nemzetközi bestseller író műveinek kiadója

A Játszmaelmélet alkalmazása

A Játszmaelmélet alkalmazása

A Játszmaelmélet alkalmazása

Ahogy a játszmák elemeiről kiderült, hogy azokra épül az auditálás, L. Ron Hubbard egy egészen különleges Professzionális tanfolyam megtartásába kezdett. Miután körvonalazta a játszmák elméletét és alkalmazását A Havingness helyrehozatala – Miért vannak a játszmák? előadásokban, elkezdte megtanítani a tanulóknak A játszmaelmélet pontos alkalmazását a processzingben. Íme a három tényező, amely a „megragadva egy nyereségben” jelensége mögött meghúzódik. Itt található Ron mélyreható magyarázata a nemjátszma-állapotról is. Ezenfelül három előadását a processzing hat szintjének szentelte, hogy meghatározott processzekben lehessen alkalmazni. Ez az előadás-sorozat – amelynek a Szcientológia: A gondolkodás alapjait alkotó számos előrelépés is része – egy olyan fontos technológiát tartalmaz, hogy az akkoriban a standard auditálás egyik központi elemévé vált. És hogy ez mit jelentett? Végső soron nem mást, mint azt az eszközt, amellyel vissza lehet adni a lényeknek a saját sorsuk feletti kontrollt. Ahogyan azt elmondta az auditoroknak: „Ti vagytok a tudatosság szakértői. És arra használjátok ezt a tudatosságot, hogy tudatára ébresszétek a korlátoknak, és hogy tudatára ébresszétek a szabadságnak. Ha tökéletesen csináljátok ezt, akkor nyertek. És ez az auditálás játszmája.”

Tovább
vásárlás
43000 Ft
Ingyenes szállítás Jelenleg ingyenes szállításra alkalmas.
Raktáron Szállítás 24 órán belül
Formátum: CD
Előadások: 9

További adatok – A Játszmaelmélet alkalmazása

Nem egy rossz dolgot próbáltok találni a preclearnél, hogy helyre tegyétek. Inkább azt próbáljátok megtalálni, hogyan tudjátok jobbá tenni őt. Na most, igazából még csak korlátot sem kell keresnetek a jobbá válásának irányában ahhoz, hogy jobbá tegyétek őt, mivel vannak bizonyos dolgok, amelyeknek a megtételére képesnek kellene lennie. Ennélfogva egyáltalán nem az érdekel minket, hogy miért nem képes ezeket csinálni, hanem az, hogy csinálja ezeket. – L. Ron Hubbard

1956 februárjára már öt hónapja Londonban tartózkodott. A célja nemcsak az volt, hogy megerősítse a Szcientológia szervezeti struktúráját Nagy-Britanniában, hanem az is, hogy naprakésszé tegye az auditorokat az elmúlt két év technikai előrelépéseiből. Ezzel egy időben kifejlesztette a terjesztés „hogyanját”, hogy megnyissa a beáramlás kapuit. Ennek eredményeként példátlan sikert értek el minden tekintetben.

A szervezeti fronton a Szcientológusok Nemzetközi Hubbard Szövetsége kinőtte a rendelkezésére álló helyet, és egy nagyobb épületbe, a Brunswick House-ba költözött a forgalmas Palace Gardens Terrace-ben. Ezzel egyidejűleg a terjesztés is beindult mind a közönség Szcientológiával kapcsolatos tudatossága, mind a Szcientológiának a társadalomban történő alkalmazása szempontjából. Miután L. Ron Hubbard személyesen megtartott egy nagy ovációval fogadott nyilvános előadás-sorozatot a New Lindsey Theatre-ben – ahol a jelenlévők száma túlszárnyalta a befogadóképességet –, országos elismerést vívott ki azzal is, hogy az újságok úgy mutatták be őt, mint „úttörőt”, aki „az elme határvidékeire és azokon is túlra” kalandozik. És hogy mennyire jó fogadtatásra találtak a terjesztési erőfeszítései, azt jól példázza az az érsek – ekkor már professzionális tanfolyami tanuló –, aki az Önelemzés utolsó előtti listáját futtatta a Jó Pásztor Katolikus Egyház gyülekezetén Chelsea-ben.

És még ennél is figyelemreméltóbbak – és L. Ron Hubbard számára ez bírt a legnagyobb fontossággal – e néhány hónap példa nélküli technikai fejlesztései. 1955 októberében elkezdte megtartani a 4. londoni haladó klinikai tanfolyamot, ahol minden esetet érintő, alapvető áttörésekről tartott előadásokat az auditoroknak, és új eljárásmódok egész arzenáljára képezte ki őket. Ezt követően, mialatt az ACC ugyanúgy teljes gőzzel haladt, elkezdett rendszeres előadásokat tartani – a Londoni Auditorok Gyűlése számára. És ahogy az ACC végzettjei már a legfrissebb technológiát alkalmazták preclearek széles körére, L. Ron Hubbard pedig személyesen felügyelte a londoni auditorok oktatását, elkezdett körvonalazódni az a tényező, amely az auditálás kulcsösszetevője lett: a játszmák tényezője.

Ez a tényező valóban annyira fontos volt, hogy egy egészen különleges professzionális tanfolyam megtartásába kezdett. Miután körvonalazta a játszmák elméletét és alkalmazását a Londoni Auditorok Gyűlésén, belefogott, hogy megtanítsa a tanulóknak a Játszmaelmélet pontos rendszerezését, illetve alkalmazását a processzingben. Ez a technológia annyira kiemelkedő bármilyen auditálás szempontjából, hogy a mérföldkő fontosságú Szcientológia: A gondolkodás alapjainak megírásához vezetett.

Konkrétan erről van szó: az élet egy játszma. Sokkal fontosabb – és L. Ron Hubbard ezt hangsúlyozta is a tanulóknak – annak a konsziderációnak az auditálása, amely gyakorlatilag az egész időnyom mentén végighúzódik: az egyénnek rendelkeznie kell megszorításokkal ahhoz, hogy szabadsága lehessen.

„Azt mondjátok: »Szabaddá akarom tenni ezt a precleart.« Hogyan teszitek szabaddá? Adjatok neki legalább egy korlátot.

Kell, hogy rendelkezzen valamivel, amihez képest szabad lehet. Ha nincs sehol, akkor a szabadsága nem létezik. Nagyon rossz állapotban van, ha nincs semmilyen korlátozása vagy korlátja. És ennek az a bizonyítéka, hogy amikor pusztán csak annyit teszünk, hogy visszaállítjuk az emberek korlátait, akkor javítunk az intelligenciájukon, a képességükön, a boldogságukon, és adunk nekik egy játszmát.”

Itt található tehát a Játszmaprocesszing alkalmazása az auditálásra, amelyet az ezzel összefüggő adatok és alkalmazások egész arzenálja kísér:

  • Energia – egy thetán képes energiát eltüntetni azáltal, hogy gondolatokat dörzsöl hozzá.
  • Döntési szabadság – kapcsolata a havingness-szel.
  • Korlátok – olyan havingness, ami probléma, és amihez képest az ember szabad szeretne lenni.
  • Nemtudóság – hogyan van az, hogy ez az egyik korlátja és korlátozása a játszmának.
  • Mockupok – a kutatás során hogyan nőtt egy személy súlya 90 kilogrammról 105-re annak eredményeként, hogy mockupokat lökött a testébe.
  • Akcióciklus – a szabadsággal, havingness-szel és problémákkal való kapcsolata.
  • A processzing hat szintje – ezek kifejlesztése és alkalmazása a Játszmaprocesszingben.
  • Zűrzavar – hogyan orvosoljuk egy stabil adat bevezetésével.
  • Értékelés – az értékelés definíciója: az auditor megpróbálja rákényszeríteni a preclearre az auditor realitását, ami nem a preclear realitása.

L. Ron Hubbard e professzionális tanfolyamon olyan létfontosságú technológiát jelentett be, amely az összes ezt követő fejlesztésre is hatással volt, és amely a standard auditálás egyik központi elemévé vált. Végső soron ez volt az az eszköz, amellyel vissza lehet adni a lényeknek a saját sorsuk feletti kontrollt:

„Ti auditorok vagytok. Egy személy gondolkodóságát és élőségét kezelitek, és így meg tudjátok változtatni az elméjét. És ezek a dolgok elméletileg igazak, de a fizikai univerzumban dramatizáció és akció révén nem működnek. Épp úgy, ahogy egy személy örökké dramatizálhat egy dühengramot anélkül, hogy valaha is elkoptatná, ugyanúgy élhet örökké ebben az univerzumban anélkül, hogy valaha is elegendően tudatára ébredne a dolognak ahhoz, hogy bármilyen más irányba kezdjen el munkálkodni benne, értitek? Tehát folytathatná az egészet örökké, anélkül hogy tudatában lenne a dolognak.

Ti vagytok a tudatosság szakértői. És arra használjátok ezt a tudatosságot, hogy tudatára ébresszétek a korlátoknak, és hogy tudatára ébresszétek a szabadságnak. Ha tökéletesen csináljátok ezt, akkor nyertek. És ez az auditálás játszmája.”

« ACC Lectures