L. Ron Hubbard, a New York Times és nemzetközi bestseller író műveinek kiadója

Különleges tanfolyam az emberi értékelésről

Különleges tanfolyam az emberi értékelésről

Különleges tanfolyam az emberi értékelésről

Kire számíthatunk? Kiben bízhatunk? Ki lesz értékes barát vagy megbízható társ számunkra? A Különleges tanfolyam az emberi értékelésről előadásokban L. Ron Hubbard bemutatja, hogy hogyan alkalmazhatja A túlélés tudománya technológiáját és Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázatát a saját dinamikáira. Megtanulja szakértően használni a Tónusskálát, hogy egyetértést, együttműködést és cselekvést érjen el. Tehát ne találgasson az emberekkel kapcsolatban! Ismerje ki őket, és tudja, hogyan bánjon velük!

Tovább
vásárlás
43000 Ft
Ingyenes szállítás Jelenleg ingyenes szállításra alkalmas.
Raktáron Szállítás 24 órán belül
Formátum: CD
Előadások: 10

További adatok – Különleges tanfolyam az emberi értékelésről

A Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya utolsó fejezetében L. Ron Hubbard arról írt, hogy hogyan alkalmazható a Dianetika széles körben a Harmadik dinamikára. A végső cél: egy háború nélküli világ, ahol az Emberiség magasabb célok felé törhet.

1950 őszére – miközben több száz Dianetika csoport és szervezet terjeszkedett egy rendkívül aberrált bolygón – égetően szükségessé vált egy ilyen technológia, így nekilátott, hogy rendszerbe foglalja a Csoport-Dianetika alapvető törvényeit. Amint azt akkoriban megfogalmazta:

„A Dianetika egyre csak fejlődött, nemcsak az egyéni processzing területén, hanem az összes többi dinamikán is. Rá kell jönnünk, hogy minden dinamika egy-egy teljes tárgykör. És két-három hónapja ráébredtem, hogy a Harmadik dinamikát még nem is vizsgáltuk meg alaposan. Egy teljes tudomány bújt meg a Harmadik dinamikában; egy teljes tudomány.”

Ettől kezdve párhuzamosan haladt az Első és a Harmadik dinamika kutatása, és a két területen folytatott tanulmányok egymást erősítették. Annak felfedezése, hogy az Életenergia a fizikai univerzumtól elkülönülten létezik, még világosabbá tette a csoport valódi természetét: a csoport maga is egy életentitás, amely teljesen eltérő a MEST-től. Ezenkívül az egyénhez hasonlóan a csoport is megkísérli meghódítani a fizikai univerzumot, és az ennek során elszenvedett minden egyes kudarcot enturbuláció és a tónus csökkenése követi.

E felfedezéseket egy korszakalkotó esszésorozatban foglalta össze, amelynek részeiben leírja, hogyan kell magas tónusú csoportot létrehozni és fenntartani. Ezek közé tartozik az „Esszé a tekintélyelvűségről” és az „Esszé a menedzsmentről”.

De mivel a csoport túlélése függ a csoport és az egyén tónusszintjétől is, L. Ron Hubbard valami mással is szolgált. Ez a valami pedig ebből a tényből következett: éppúgy, ahogy egy auditornak képesnek kell lennie kiértékelni egy preclear esetállapotát, ugyanúgy egy csoportnak is képesnek kell lennie kiértékelni tagjai állapotát, és ezáltal előre jelezni a jövőbeli viselkedésüket.

Így 1951 elején a kaliforniai Palm Springs-i otthonában elkezdte feltérképezni az emberi emóció, jellem és reakció megnyilvánulásait a túlélés minden szintjén. E munka csúcsát a nagy jelentőségű Emberi értékelés Hubbard-féle táblázata és a hozzá tartozó teljes tankönyv, A túlélés tudománya jelentette.

Miután már rendelkezésre állt ez a technológia, tervbe vett egy Különleges tanfolyamot az emberi értékelésről az újonnan megnyílt wichitai Dianetika Alapítványnál. A technológia iránti óriási igényt bizonyítja, hogy az Alapítvány tanulóin kívül Wichita számos városi vezetője és gyártulajdonosa is részt vett a tanfolyamon.

Az 1951. augusztus 13-án kezdődő előadás-sorozaton L. Ron Hubbard feltárta mindazt, amit az emberi viselkedéssel kapcsolatban mind az Első, mind a Harmadik dinamikán felfedezett: az életerő természetét és fizikai univerzumbeli szerepét, a Nyolc dinamika kölcsönhatását, a csoportbeli ARK életbevágó fontosságát, valamint a Tónusskála és Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata alkalmazását az összes dinamikán.

Ezek az előadások, amelyek L. Ron Hubbard mérföldkő jelentőségű technológiáját tartalmazzák az emberi értékelés tárgyában, hatalmas lépést jelentenek annak a harmadik dinamikás technológiának a valóra váltásában, amit először 1950-ben posztulált.

« Basics Lectures